ഭക്തർക്കു മുന്നിൽദൈവീകതയുംസ്നേഹവുംനിറച്ചുനിന്ന ‘ബബിയ,ഇനിനിത്യതയിലേക്ക്

Share

കാസറഗോഡ് :കുമ്പള അനന്തപുരഅനന്തപത്മനാഭക്ഷേത്രകുളത്തിൽ സസ്യാഹാരം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ബബിയ എന്ന എഴുപത്തേഴ്വയസ്സുള്ള മുതല ഇന്നലെ രാത്രി10.30നാണ്ഓർമ്മയായത്

വാർത്തകളിലും വർത്തമാനങ്ങളിലും എന്നും നിറഞ്ഞ്നിന്ന ബബിയ ഏവരേയും ആകർഷിച്ചിരുന്നു

പൂജാരി കൊണ്ടു വരുന്ന പടച്ചോറ് കഴിക്കാൻ
ബബിയ എന്ന വിളിക്കു മുമ്പിൽ ഓടി വരുന്ന ബബിയ ഒരുവിസ്മയകാഴ്ചയായിരുന്നു

തടാകത്തിൽ നിന്ന് പാറപ്പുറം വഴിക്ഷേത്ര മുറ്റത്തേക്കും മുതല’ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു
ആരേയും നോവിക്കാതെ
ഉപദ്രമിക്കാതെതികച്ചും സ്നേഹസമ്പൂർണ്ണമായ ജന്മം

1945ൽ ക്ഷേത്രകുളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുതലയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിനോദത്തിനായി വെടിവെച്ചുകൊന്നുവെന്നും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുളത്തിൽമറ്റൊരുമുതല പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്നും അനുഭസ്ഥർ പറയുന്നു
ബബിയ എന്നസ്നേഹ വിളിക്കുമുന്നിൽ തലയുയർത്തി വരാൻ ഇനി ബബിയഇല്ലല്ലോ എന്നത്
ഇവിടെയെത്തുന്ന ഭക്തർക്കും സഞ്ചാരികൾക്കും ഒരു പോലെ സങ്കടമാവും സ്നേഹവും ആദരവും ഏറ്റു വാങ്ങിവിട ചൊല്ലുന്ന ബബിയ വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഭക്തർക്ക്

Back to Top