കേരളത്തിലും നരബലി രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി കുഴിച്ചിട്ടു

Share
  1. കാലടി കടവന്ത്ര സ്വദേശികളായ രണ്ട് സ്ത്രീകളെയാണ് നരബലിയുടെ പേരിൽ മൃഗിയമായി കൊലപെടുത്തിയത്. പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഇതിനു മുൻപും ഇതു പോലെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളെയാകെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിരുവല്ലകരായ ദമ്പതിമാരാണ് നരബലി നടത്തിയത്.

പത്മ, റോസ്‌ലിൻ തുടങ്ങിയ സ്ത്രീകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തിരുമൽ ചികിത്സ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലാണ് നരബലി നടന്നത് കൊലക്ക് പിന്നിൽ ഭാഗവാന്തും ലൈലയും കണ്ടെത്തി ഏജന്റ് മുഹമ്മദ്ശിഹാബ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Back to Top